Skip to content

Loopbaancoaching

Is mijn werk echt wat ik wil en wat bij me past? Ontwikkel ik het beste in mezelf? Bied mijn werk me nog voldoende uitdagingen?

Een op de vier werknemers is ontevreden over zijn/haar werk. Een op de vijf werknemers overweegt een carrièreswitch als hij/zij nu wordt ontslagen.

Vaak hebben mensen veel vragen m.b.t. een verandering in loopbaan en worden hierin geraakt door onzekerheden:

Wat wil ik echt? Kan dat wel? Maar wat als……? Waarom heb ik het nu niet meer naar m’n zin? Hoe kan ik mijn eigen koers varen en waarom lukt dat nu niet? Hoe pak je dat aan? Werk zoeken dat beter bij je past, beter aansluit bij je behoeften en meer ruimte biedt voor zelfontplooiing?

De eerste stap die je moet zetten is erkennen dat je vastloopt in je huidige werk. Op welke manier dat gebeurt, is niet relevant. Het signaal dat je niet meer blij en gelukkig bent is voldoende. De frustratie ligt niet aan je werkgever, aan de werkomstandigheden.

De oorzaak van onvrede vind je altijd bij jezelf.

Soms doe je gewoon het verkeerde werk. De kans is groot dat je niet bewust voor je huidige werk hebt gekozen. Soms spelen andere factoren een rol in dit gevoel van onvrede.

Veel carriereswitchers gaan door een dal, diep of minder diep, voordat ze een andere keuze durven te maken. Sommigen doen dat pas na een ingrijpende gebeurtenis sommigen blijven twijfelen tot bijna aan hun pensioen. Ze kunnen of willen hun huidige inkomen niet missen of zijn bang dat ze op hun leeftijd geen geschikt werk meer kunnen vinden.

De financiële situatie kan ook leidend zijn in het nemen van een beslissing.

Maar wat doe je als blijkt dat je het niet meer naar je zin hebt in je huidige functie? Word je weer de regisseur over je eigen leven en loopbaan of blijf je wachten totdat er misschien iets gebeurt?

Ik kan jou op weg helpen.

Ik kan je helpen in je bewustwording van jouw proces om er achter te komen wat de redenen zijn dat je niet meer gelukkig voelt in je werk. Ik kan je daarna helpen deze bewustwording in te zetten in een nieuw proces, een nieuwe zoektocht naar dat wat nu beter bij je past. Ik kan je helpen dat ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

De weg die ik bewandel met mijn cliënten kan verschillend zijn, aangepast aan de persoon die ik begeleid. Het doel en de inhoud is echter bij iedereen hetzelfde: het beantwoorden van de vragen die er zijn en inzicht krijgen in jezelf en daardoor op een nieuw of ander beroepsperspectief. Samen wordt o.a. onderzocht wat je zinvol vindt om te doen, over welk bewezen en verborgen kwaliteiten je beschikt, welke uitdaging je zoekt in je werk en welk beroepsprofiel het beste bij je past. We verwerken alle informatie tot een concreet plan van aanpak op de arbeidsmarkt. Na afloop heb je voldoende instrumenten om jouw carrière zelfstandig verdere richting te geven.

Wat is een koersonderzoek?
Ik gebruik als methodiek o.a. het koersonderzoek van Adviesbureau Hoogendijk.  Dit bestaat uit vijf onderdelen: 

  • Deel 1: Vragen en opdrachten over het CV, arbeid en organisatie en de levensloop, als voorbereiding op het biografiegesprek.
  • Deel  2: Vragen en opdrachten over zingeving en vitaliteit, als voorbereiding op het eerste koersgesprek.
  • Deel 3: (Maatwerk- en deblokkerende) opdrachten als voorbereiding op het tweede koersgesprek.
  • Deel 4: Koersende marktgerichte vragen en opdrachten als voorbereiding op het derde koersgesprek.
  • Deel 5: Opdracht tot het schrijven van een actieplan door de klant.

 Hoe verloopt een koersonderzoek?

In een schema ziet een koersonderzoek er als volgt uit:  

Gesprek

Doel

Thuisopdrachten voor volgende afspraak

Kennismakingsgesprek

Oriëntatie en afstemming

Opstellen actueel CV

Intakegesprek

Oriëntatie op levensloop met nadruk op loopbaan

Biografische opdrachten

Biografiegesprek

Analyse levensthema’s, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen

Opdrachten over zingeving en vitaliteit

Eerste koersgesprek

Eerste inventarisatie van persoonlijke zingeving en vitaliteit

Verdiepende maatwerkopdrachten

Tweede koersgesprek

Zingevings- en vitaliteitsblokkades vertalen in uitdagingen

Arbeidsmarktgerichte koersende opdrachten

Derde koersgesprek

Vaststellen van het meest vitaliserende loopbaanperspectief

Schrijven van een persoonlijk stappenplan.

Evaluatie van het traject

     

werkwijze

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. We orienteren ons op de vraag en aan de hand van dit gesprek wordt er een plan van aanpak gemaakt met een kostenplaatje.

Daarna bepalen we samen welk traject het meest geschikt is op dat moment. Dat kan zijn het volgen van het koersonderzoek, het kan ook een coaching per keer zijn. We bekijken dan waar jij op dat moment behoefte aan hebt.

Je kunt van mij professionaliteit, openheid en betrokkenheid verwachten.

Belangrijk is dat er een klik is tussen de coach en de client. Het is gebleken dat dat de belangrijkste voorwaarde is voor het succesvol verlopen van het traject.

Resultaat

Het resultaat van het traject is dat je een goed beeld hebt van wie je bent en wat er bij je past (beroepsprofiel) en wat je het liefste wilt doen. Je bent in staat om die keuzes te maken en dat te gaan doen dat het beste bij je past en waar je hart ligt. Hierdoor lig je op koers en stroomt de energie weer.

 Coaching

Afhankelijk van de uitkomsten van het koersonderzoek kan in overleg met jou en je werkgever gekozen worden voor coaching. Het kan blijken dat je huidige werk je toch bevalt maar dat er persoonlijke factoren een rol spelen die je geen fijn gevoel meer geven tijdens je werk. Daar zijn allerlei oorzaken te vinden. Coaching kan dan een uitkomst bieden.

Ik vind het belangrijk dat coaching zolang duurt als nodig en geen uur langer. De coach moet zichzelf overbodig maken.

Tijdens dit proces staat bewustwording en het verkrijgen van inzicht ook centraal evenals hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden als dat gewenst is.

Ik vind het belangrijk en een uitdaging dat we ons richten op dat wat energie geeft, wat vooruitgang bewerkstelligt. Wat tot ontwikkeling leidt.

Psychologische tests kunnen een onderdeel zijn van de coaching.

Werkwijze coaching.

 We bespreken gezamenlijk het gewenste resultaat van het traject waarna ik een schatting maak van het aantal benodigde gesprekken. Ik kan ook een ander advies geven of doorverwijzen. Na het oriënterend gesprek kan een offerte gemaakt worden voor de loopbaancoaching of de coaching met daarin het te verwachten aantal gesprekken.